Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  a One More Lucky Penny Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a One More Lucky Penny Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseink és a vonatkozótörvényeknek megfelelően járunk el.

 

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a One More Lucky Penny Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.luckypennydesign.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: One More Lucky Penny Kft.
Székhely: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.
E-mail: info[kukac]luckypennydesign.hu
Telefon: +36 20 9734-934
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-94227/2016
.

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név: Bodrogi Margaréta
Székhely: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.
E-mail: info[kukac]luckypennydesign.hu
Telefon: +36 20 9734-934

 

A webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés: célja: a luckypennydesign.hu webáruház látogatása során a szoláltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
  • Személyes adat: az adatkezelés célja
  • Felhasználói név: azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
  • Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
  • Vezeték- és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  • E-mail cím: kapcsolattartás.
  • Telefonszám: kapcsolattartás, a számlázással vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  • Számlázási név és cím: a szabályszerű számla kialakítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  • Szállítási név és cím: a házhozszállítás lehetővé tétele.
  • A vásárlás/regisztráció időpontja: technikai művelet végrehajtása.
  • A vásárlás/regisztráció kori IP cím: technikai művelet végrehajtása.
 2. Az érintettek köre: valamennyi a webáruház weboldalán regisztráló, vásárló.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  • Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok esetén: a regisztráció törlésével, leiratkozással - azonnal.
  • Számviteli bizonylatok esetében: a vonatkozó törvényben előírt ideig (2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján).
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a One More Lucky Penny Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartása mellett.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
  • Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
  • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adok hordozhatóságát, az adatkezeléssel elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni az érintett:
  • Postai úton: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.,
  • E-mail útján: info[kukac]luckypennydesign.hu e-mail címen,
  • Telefonon keresztül:+36 20 9734-934 számon.
 7. Az adatkezelés jogalapja:
  • Az érintett hozzájárulása,
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.),
  • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása,
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2006/679. rendelete (GDPR)
 8. Tájékoztatjuk, hogy:
  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni,
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Az igénybe vett adatfeldogozók

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégnév: FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

 1. Érintettek köre: a házhoz  / automatához szállítást kérő valamennyi érintett.
 2. A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 3. Célja: a megrendelt termék házhoz / automatához szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a regisztráló, vásárló hozzájárulása.

 

Tárhely-szolgáltató

 1. Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
 2. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  Név: ShopRenter.hu Kft.
  Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
  Cégjegyzékszám: 09-09-020636
  A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
  Adószám: 23174108-2-06
  e-mail: info[kukac]shoprenter.hu
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja:
  • a regisztrált felhasználó hozzájárulása.
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.)

 

Panaszkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  • Vezeték- és keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás,
  • E-mail cím: kapcsolattartás,
  • Telefonszám: kapcsolattartás,
  • Számlázási név és cím: azonosítás, a megrendelt termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 2. Az érintettek köre: a webáruház oldalán vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a felvett kifogásról jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a One More Lucky Penny Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek szerint.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
  • postai úton_2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.,
  • e-mail útján info[kukac]luckypennydesign.hu,
  • telefonon: +36 20 9734-934 számon.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 8. Tájékoztatjuk, hogy:
  • a személyes adat szolgáltatása szerződése kötelezettségen alapul,
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése,
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk,
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel  jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.
   

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu

 

 

Keresés